Dünyada TerörBütün dünyayı saran bu ortak korku ancak bütün dünyanın ortak kararlılığı, sağduyusu ve adaleti ile yenilebilir.