İyi Bayramlar!

Her bayram, ama en çok bu bayram; dostluklarımızı pekiştirirken bağlarımızı güçlendirsin, barışı ve dayanışmayı getirsin. 
 
Tüm yurttaşlarımıza saygı, sevgi ve anlayışın hüküm sürdüğü adaletli bir ülke ve dünya dilerim.