Kurucaşile ve Avara

Kurucaşile‘de miting yaptık, Avara Köyü‘nü ziyaret ettik, halkı sandığa davet ettik...
 
Oy kullanmamak üzer, 
Gel, sandık çok güzel!