İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu‘nun Yargılanma Süreci Hakkında

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin onama ve fakat infazın, milletvekilliği sıfatı son buluncaya kadar durdurulması kararı sonrası dün akşam saatlerinde tahliye edilen İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun yargılanma süreci, vahim çelişkiler barındırmaktadır.
 
Anayasa Madde 83/4 gereğince “Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.”
 
Hâl böyle iken yine aynı maddenin 3. fıkrasında yer alan “ceza hükmünün yerine getirilmesini üyelik sıfatının sona ermesine bırakma” hükmünü uygulayan Yargıtay, anlaşılamaz ve hukuki açıklaması olmayan bir biçimde Milletvekilimiz hakkındaki kovuşturmanın durdurulması talebini reddetmiştir. Diğer bir yanıyla Meclis’in, “yeniden dokunulmazlığının kaldırılması” hakkında karar vermesine dahi, Anayasa’nın açık hükmüne rağmen, tenezzül etmemiştir.
 
Tahliye sonucunu doğuran ve ülkemizi dış ilişkilerde daha pozitif göstereceği düşünülmüş olabilecek bu kararın, fiili duruma bakıldığında, büyük bir sakıncası bulunmaktadır. Yargıtay’ın kovuşturmanın durdurulması talebini Anayasa’ya aykırı şekilde reddetmesiyle birlikte ceza hükmü de onanmış olduğundan Anayasa Madde 84/2’ye göre “bu husustaki kesin Mahkeme kararının (TBMM) Genel Kurul’a” bildirilmesiyle Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği düşecektir. Bu, aynı zamanda cezanın infazının sürdürülmesi sonucuna eş değerdir. Dolayısıyla söz konusu tahliye, muhtemeldir ki kısa süreli olacaktır.
 
Hukukun ülkemizde getirilmek istendiği nokta açısından, Yargıtay gibi önemli bir kurum tarafından verilen ve “kovuşturmayı/yargılamayı” durdurmayıp Anayasa’ya açıkça aykırı olan bu kararın tek sevindirici yanı, Milletvekilimizin kısa bir süreliğine de olsa özgürlüğüne kavuşmuş olmasıdır.