ÖZGEÇMİŞ

"Millet İçin Geliyoruz!"
 
Ülkesini seven, şehir, bölge, mezhep ayırmayan, sadece Bartın’a değil ülkesinin her noktasına aynı hassasiyetle bakan, sadece bu toprakları “yurt” bilenlere değil başta her insana, tüm canlılara, emeğe, fikre, sanata, geçmişe “saygı” duyan bir ailede, Bartın’da doğdum. Şanslıyım ve bu kadar şanslı olmayanlar için çalışmaya karar verdim. Koç Üniversitesi’nden hukukçu olarak mezun olurken sevmenin, saymanın, uzlaşmanın nice değerli olduğunu bir kez daha anladım.
 
Öğrendiklerimi hayata geçirmek için etkili yolların ne olabileceği sorusu üzerine düşünmeyi hiç bırakmadım. Amerika, İngiltere ve Fransa’daki önemli fakültelerde, gelişmişliğin temellerini oluşturan güçlü hukuk sistemlerini inceledim. Genç bir kadın olarak; önderimiz Atatürk’ün 95 sene önce açtığı yolda yaya kaldığımızı üzülerek gördüm.
 
Yaşadığım toplumun refah seviyesini ve yaşam kalitesini yükseltmek için devletin karar alma mekanizmalarının temel kaynağı olan parlamentoda bulunmak ve ülkenin temel politikalarının oluşturması sürecine, biz gençlerin ve özellikle kadınların da bilfiil katılmamız gerektiğine inanıyorum. Siyasette deneyimin yadsınmayacak önemini biliyorum, Ülkemin geleceği planlanırken, biz gençlerden çok şeyler beklenirken, bütün gençlerin geleceğine sözcülük ve gözcülük eden olmak istiyorum.
 
“Parlamento Komisyonları ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Karar Alma Süreçlerine Etkisi” konulu Yüksek Lisans tezimi tamamladım ve halen avukatlık yapmaktayım. Önce ülkeme sonra kentime duyduğum sevgi ve sorumluluk, enerjim, inancım ve geleceğe duyduğum umut;  parlamentoda CHP’yi işaret ediyor.
 
 
Biz gençlerin umudu CHP,Türkiye’nin umudu da biz gençleriz. Gelecek biziz.